Tenniselleboog

Wat is een tenniselleboog?

Een tennisarm wordt ook wel tenniselleboog of epicondylitis lateralis humeri genoemd. Een tennisarm is een niet bacteriële peesontsteking in het gebied van de elleboog. De pees vindt zijn oorsprong aan het onderste, buitenste botuitsteeksel van de bovenarm (de laterale epicondyl). Het betreft een van de pezen aan de spieren die de hand in de richting van de handrug doet bewegen. Er kan een enkele pees of meerdere pezen aangedaan zijn, hoewel het ook kan voorkomen dat de gezamenlijke aanhechtingsplaats van de pezen van de onderarm ontstoken is geraakt.

In principe kan iedereen een tenniselleboog krijgen. Hoewel er geen specifieke factoren zijn die een tennisarm in de hand werken zijn er wel activiteiten die een kans op een tennisarm doen vergroten. We moeten dan vooral denken aan werkzaamheden die aanspraak maken op de pols-, hand- en vingersterkers. (iets oppakken waarbij de handpalm naar beneden is gericht = bovenhands oppakken). Veelal herhaling van grote krachten en/of langdurige kleine krachten kunnen risico’s met zich meebrengen. Een typisch voorbeeld van langdurige kleine belasting is de muisarm. Bij veelvuldig gebruik van de computermuis waarbij elleboogklachten ontstaan, zien we vrijwel altijd een onderarm met dezelfde afwijkende kenmerken als bij de tennisarm. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het meestal mensen betreft met een leeftijd van tussen de 30 en 45 jaar.

Symptomen van de tennisarm

pijn aan buitenzijde van de elleboog
soms uitstralend naar onderarm, pols en hand -zelden uitstraling naar buitenzijde bovenarm en schouder. krachtsverlies en mogelijk coördinatiestoornissen -soms een typische “hard aanvoelende, gezwollen” onderarm het volledig strekken van de elleboog kan soms pijnlijk zijn (en beperkt)
pijn bij het rekken van de polsstrekkers (elleboog gestrekt en de hand in de richting van de handpalm bewegen)
aan beide armen een tenniselleboog komt bij 10% van de patiënten voor

elleboog_tennisel3

Wat zijn de oorzaken?

Er zijn twee oorzaken te onderscheiden:

Kortdurende grote belasting van de onderarmspieren.
Langdurige (relatief) kleine belasting van de onderarmspieren.

Het Beloop

Normaal gesproken duurt het herstel van overbelastingsklachten drie á vier weken. Na zes tot acht weken zal er volledig herstel moeten hebben plaatsgevonden. Shockwave therapie heeft een bewezen positief effect op het herstel van een tenniselleboog.

Bij het herstelproces vormt zich bindweefsel op microscopische schaal. De elastische structuren in spier- en peesweefsel worden vervangen door stugger, niet flexibel weefsel. Door de verandering in opbouw van deze structuren reageert dit type weefsel iets anders dan gebruikelijk op de commando’s die uw hersenen geven aan de spieren van de onderarmen voor het bewegen van de pols. De standen van de spieren, pezen en gewrichten, die de hersenen waarnemen kloppen niet meer met de standen die ze kennen. Het lichaam reageert hierop, door de spierspanning in de onderarmen te verhogen. Omdat de spierspanning toeneemt, ontstaan er bij te zware belasting voortdurend kleine scheurtjes in het pees- en spierweefsel, die voortdurend moeten herstellen. De aangedane arm is door dit continue herstellen steeds minder goed te belasten en de klachten spelen dan steeds sneller en heviger op. Actieve rust en het doen lichte rekkingen zijn dan van toepassing. Wij kunnen u helpen deze voortdurende overbelasting te doorbreken, u te begeleiden en zonodig het herstelproces bijsturen.

Wat kunt u zelf doen om de klachten te verminderen?

Actieve rust nemen. Regelmatig licht bewegen, maar houd de gevoeligheid van de arm in de gaten. Dit geeft aan of u al dan niet te zwaar belast.
De pijnlijke plaats regelmatig koelen met een zgn. “coldpack” of ijs in een plastic zak met een (thee-/hand-)doek tussen de huid en de gebruikte koelzak. Doe dit gedurende 10 minuten per keer.
Lichte rekkingen van de pols, waarbij de vingers naar de binnenzijde van de onderarm worden gebracht.
Onbelast bewegen binnen het bewegingsgebied, waar de minste klachten optreden.
Zorg dat uw conditie optimaal blijft, rekening houdend met uw persoonlijke mogelijkheden en omstandigheden.
Wat doen wij?

ShockWavedrenthe kan u snel afhelpen van deze klachten met behulp van een combinatie van ESWT Shockwave Therapie, gecombineerd met een zogenaamde excentrische oefening die u thuis moet uitvoeren. Op deze manier bent u het snelst van uw klachten af.

Tarieven

Uit onderzoek blijkt dat het optimale behandelresultaat bereikt wordt bij 4 tot 6 behandelingen.

Een losse behandeling shockwave kost €25.00. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar en dient u contant te betalen.

Een shockwavetraject bestaat uit:

  • intake
  • lichamelijk onderzoek
  • echografie onderzoek
  • 4-6 behandelingen shockwave
  • eindevaluatie echografie
€175,- V.a.

Inschrijven
    Contact      Copyright Fysiotherapie in 't Veld